Posiłki

W naszym przedszkolu dorośli jak i dzieci wiedzą, że właściwy sposób odżywiania ma decydujący wpływ na zdrowie.
Nasze przedszkole posiada własną kuchnię, spełniającą wymagania sanitarne oraz bhp. Panie kucharki codziennie przyrządzają zdrowe, smaczne i świeże posiłki.
Przygotowujemy i podajemy domowe pierogi, knedle, racuszki i naleśniki, pieczemy również mięso do kanapek (karczek, szynkę, łopatkę oraz schab) oraz własnoręcznie robimy pasztet.

Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci z alergiami pokarmowymi.
Jadłospis przedszkolny jest zgodny z obowiązującymi normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci w wieku przedszkolnym. Pory posiłków są stałe (w wyjątkowych sytuacjach, jak np. wycieczka dopuszczamy możliwość przesunięcia godzin).

Zapewniamy naszym przedszkolakom 4 posiłki:
I śniadanie o godz. 8:30
Zupa o godz. 11:30
II danie o godz. 13:30
Podwieczorek o godz. 16:00

Żywienie dzieci
W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)NR 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

INFORMUJEMY, IŻ W PRZEDSZKOLU NR 31 W PRODUKCJI NIEKTÓRYCH POTRAW STOSUJE SIĘ SUBSTANCJE LUB PRODUKTY MOGĄCE POWODOWAĆ ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI POKARMOWEJ TJ:

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę
b) maltodekstryn na bazie pszenicy
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
2. Jaja i produkty pochodne;
3. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
4. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
5. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
6. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)
7.Orzechy, tj.: migdały (AmygdaluscommunisL.), orzechy laskowe (Corylusavellana), orzechy włoskie (Juglansregia),orzechy nerkowca (Anacardiumoccidentale), orzeszki pekan (Caryaillinoinensis(Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletiaexcelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistaciavera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamiaternifolia),
8. Seler i produkty pochodne;
9. Gorczyca i produkty pochodne;
10. Nasiona sezamu i produkty pochodne
11. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
12. Łubin i produkty pochodne;