Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 

I. W godzinach 6:30- 8:30:
1. schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;
2. zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie;
3. ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
4. przygotowanie do śniadania.
II. W godzinach 8:30 – 11:30:
1) śniadanie;
2) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;
3) zabawy ruchowe z prawidłami;
4) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym;
5) zabawy w ogrodzie przedszkolnym;
6) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
III. W godzinach 11:30 – 13:30:
1) Zupa z deserem;
2) odpoczynek dla dzieci najmłodszych;
3) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym treści programowe;
4) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące;
5) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań;
6) zajęcia dodatkowe;
7) przygotowanie do II dania obiadowego.
IV. W godzinach 13:30 –16:30:
1) II danie obiadowe;
2) wyjście na podwórko przedszkolne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
3) gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne;
zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci
V. W godzinach 16:30-19:00
1)Podwieczorek;
2)zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań;
3)praca kompensacyjno- wyrównawcza indywidualna i w małych zespołach;
4)prace porządkowe;
5)rozchodzenie się dzieci