Rozkład dnia

7:00 – 8:30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI, ZABAWY SWOBODNE, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

8:00 – ZABAWY RUCHOWE, ĆWICZENIA I ZABAWY PORANNE, CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W ŁAZIENCE, PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA 

8:30 – I POSIŁEK – ŚNIADANIE

9:00 – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 
zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspierania rozwoju- dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym,  zabawy ruchowe, zajęcia z języka angielskiego i umuzykalniające,-  zajęcia z religii dla dzieci -organizowane na wniosek rodziców,-  zajęcia specjalistyczne: logopedyczne i gimnastyka- ogólnorozwojowa.

10:00 – ZABAWY SWOBODNE W SALI WEDŁUG ZAINTERESOWAŃØ DZIECI, SPACERY, WYCIECZKI, ZABAWY NA TERENIE OGRODU PRZEDSZKOLNEGO

11:00 – CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE W ŁAZIENCE, ZABAWYØ RUCHOWE, PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU 

11:30 – II POSIŁEK: ZUPA I DESER

12:00 – ODPOCZYNEK W GRUPIE TRZYLATKÓW, POZOSTAŁE GRUPY:  ZABAWY RELAKSACYJNE W SALI LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA, PRACA INDYWIDUALNA, PRZYGOTOWANIE DO POSIŁKU

13:30 – III POSIŁEK: OBIAD – DRUGIE DANIE

14:00 – 16:00 – ZAJĘCIA I ZABAWY KIEROWANE I NIEKIEROWANEØ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ W SALI LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, ZAJĘCIA INDYWIDUALNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA,

16:00-IV POSIŁEK : PODWIECZOREK

16:30-17:00

ZABAWY WG ZAINTERESOWAŃ DZIECI: MANIPULACYJNE, KONSTRUKCYJNE, TEMATYCZNE, DYDAKTYCZNE, INNE W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ, PRACE PORZĄDKOWE

ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI:

Do godz. 17:00- gr. II oraz gr. III

Do godz. 18:00- gr. I oraz gr. IV