wtorek 24.04.2018

UWAGA !!! OD MAJA 2018 ZMIANA ROZLICZANIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo,

Od 01 maja 2018 roku zmianie ulega charakter opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – z cywilnoprawnego na niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. W związku z tym z dniem 30 kwietnia 2018 r. rozwiązaniu ulegają Umowy o świadczeniu usług przedszkola, zawarte z Rodzicami na rok szkolny 2017/2018.
Podstawa prawna: art.52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych- Dz.U. z 2017 poz.2203

Od 01 maja 2018r. będziemy ewidencjonować czas pobytu dziecka w przedszkolu w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia wychowanków. Taki system będzie obowiązywał do czasu założenia systemu ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu. W przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom będzie przysługiwała jedna karta rejestracji pobytu dziecka, w razie potrzeby możliwe będzie dokupienie dodatkowych kart. O szczegółowych zasadach funkcjonowania systemu zostaniecie Państwo poinformowani z chwila uruchomienia

• Przy rozliczeniu zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu stosowane będzie rozliczenie miesięczne
(płatność z dołu- po upływie miesiąca)

• Wszystkie zmiany zostaną ujęte w Statucie przedszkola do końca kwietnia.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu w celu podpisywania dokumentów związanych z w/w zmianami.

‹ wstecz