piątek 16.04.2021

Oferta dla przyszłych pierwszoklasistów

Szanowni Państwo,
Na prośbę Dyrektora SP nr 109 oraz SP nr 43 udostępniamy oferty szkół dla przyszłych pierwszoklasistów


https://youtu.be/TNtfVqB-Wm4


Dni otwarte SP43

Jednocześnie przypominamy, iż elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych rozpocznie się 14.05.2021 r.
Więcej informacji:
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/elemento-parents/main.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Strona%20g%C5%82%C3%B3wna&fbclid=IwAR1-22qp-FiHXCizDccbc20TWf9WZb9tolYDoE98NTCj_XdYUMWpWkxn548

‹ wstecz