Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO).

Administratorem Państwa danych jest Przedszkole nr 31 Im. Janiny Porazińskiej z siedzibą przy ul. Kolbuszowska 6, 53-404 Wrocław.

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Klauzula – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola

Klauzula – edukacja dziecka w placówce

Klauzula – korespondencja elektroniczna

Klauzula – pracownik samorządowy

Klauzula – pracownik – nauczyciel

Klauzula – rekrutacja pracownika

Klauzula – strona www

Klauzula – złożenie pisma w placówce