Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO).

Administratorem Państwa danych jest Przedszkole nr 31 im. Janiny Porazińskiej 4 z siedzibą przy ul. Kolbuszowskiej 6, 53-404 Wrocław.

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Polityka prywatności_serwis internetowy – PrzedszkoleKlauzula -rekrutacja dziecka do placówki oświatowejKlauzula – złożenie pisma w placówceklauzula – rekrutacja i zatrudnienieKlauzula – przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjneo
Klauzula – korespondencja e-mailKlauzula – dla osoby uprawnionej do odbioru dziecka z placówki