Nasze przedszkole


LOGO 10428420_728743833911724_1359103257943633748_n

Położone jest przy ulicy Kolbuszowskiej 6. Jest to budynek z lat 50-tych XX w., posiada przestronne, odnowione sale wyposażone w sprzęty i pomoce odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych. Przedszkole posiada cztery sale dydaktyczne przeznaczone dla 100 dzieci w wieku 3 do 6 lat.
Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Przedszkole zlokalizowane jest w oficynie, w zaciszu otoczonym zielenią. Placówka posiada piękny ogród, który służy zabawom dzieci na świeżym powietrzu.
W przedszkolu znajduje się również sala rekreacyjna służąca jako: sala gimnastyczna ( bogato wyposażona) oraz sala na występy i spotkania.
Kadra pedagogiczna to wykształceni nauczyciele, wrażliwi, o wysokiej kulturze osobistej, którzy tworzą kreatywny zespół wdrażający nowatorskie metody w zakresie nauczania przedszkolnego i artystycznego. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych. posiadają liczne licencje i dyplomy.

Dyrektor Przedszkola nr 31 im. Janiny Porazińskiej
mgr Jolanta Hejda

Spotyka się z rodzicami po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Misja i wizja