Nasze przedszkole


LOGO 10428420_728743833911724_1359103257943633748_n

Położone jest przy ulicy Kolbuszowskiej 6. Jest to budynek z lat 50-tych XX w., posiada przestronne, odnowione sale wyposażone w sprzęty i pomoce odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych. Przedszkole posiada cztery sale dydaktyczne przeznaczone dla 100 dzieci w wieku 3 do 6 lat.
Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Przedszkole zlokalizowane jest w oficynie, w zaciszu otoczonym zielenią. Placówka posiada piękny ogród, który służy zabawom dzieci na świeżym powietrzu.
W przedszkolu znajduje się również sala rekreacyjna służąca jako: sala gimnastyczna ( bogato wyposażona) oraz sala na występy i spotkania.
Kadra pedagogiczna to wykształceni nauczyciele, wrażliwi, o wysokiej kulturze osobistej, którzy tworzą kreatywny zespół wdrażający nowatorskie metody w zakresie nauczania przedszkolnego i artystycznego. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych. posiadają liczne licencje i dyplomy.

Dyrektor Przedszkola nr 31 im. Janiny Porazińskiej
mgr Jolanta Hejda

Spotyka się z rodzicami po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Dyrektor Przedszkola informuje, iż zgodnie z podpisaną umową, wpłat należy dokonać do 15-go każdego miesiąca z góry przelewem na rachunek bankowy nr

40 1020 5226 0000 6102 0417 6129

WZÓR WPŁATY:
TYTUŁEM:imię i nazwisko dziecka, grupa, Przedszkole nr 31, opłata za miesiąc….
Wpłatę można dokonać również w oddziałach PKO BP w Punktach Obsługi Bankowej