DOKUMENTY

1 września 2020r. – procedury związane z COVID-19
1.Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka do P31 wrzesień 2020
2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia P31 wrzesień 2020

3. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu P31 wrzesień 2020

4. Procedura bezpieczeństwa P31 wrzesień 2020

5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami P31 wrzesień 2020


Druki dokumentów do wypełnienia dla rodziców (wrzesień 2020)

Oświadczenie ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY
Deklaracja posiłki P31 2020 2021

Karta do odbioru dziecka z przedszkola

WNIOSEK-Udział w lekcjach religii

Zgoda na wizerunek na www

wniosek-znizki-3-dziecko

statut wrzesień 2019