DOKUMENTY

Deklaracja posiłki p-le31 2020 2021
statut wrzesień 2019
WNIOSEK o zorganizowanie zajęć religii rzymsko- katolickiej w Przedszkolu nr 31
wniosek-znizki-3-dziecko
upoważnienie dotyczące odbioru dziecka z przedszkola

Procedury w związku z otwarciem przedszkola w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19:
Zarządzenie-prezydentaZarządzenie Prezydenta1.Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka do P31

2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia p31

3. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu p31

4. Procedura bezpieczeństwa p31

5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami p31
OŚWIADCZENIE Aktualizacja Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 295120 Prezydenta Wrocławia