Akty prawne

statut MAJ 2018
Koncepcja pracy Przedszkola nr 31 im. Janiny Porazińskiej we Wrocławiu do pobrania w pliku PDF
wniosek o zwolnienie z opłat P31 (1)

Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach religii
upoważnienie dotyczące odbioru dziecka z przedszkola 2018