Nasze przedszkole

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

Sprawiamy, że czuję się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

Kadra pedagogiczna to wykształceni nauczyciele, wrażliwi, o wysokiej kulturze osobistej, którzy tworzą kreatywny zespół wdrażający nowatorskie
metody w zakresie nauczania przedszkolnego i artystycznego.